Nguyên tắc cấp giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH. Vậy khi bị ốm đau thì người lao động phải xin giấy nghỉ ốm đau ở đâu để được giải quyết hưởng BHXH.

Giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH như thế nào mới hợp lệ?

giấy khám bệnh nghỉ ốm

Để được cấp giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH thì đáp ứng các yêu cầu sau

 • Được cung cấp từ cơ sở khám, chữa bệnh KCB ( cục quản lý khám chữa bệnh) được Bộ Y Tế cấp giấy phép hoạt động. Người hành nghề sẽ được ký vào giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải theo chỉ đạo của người đứng đầu tại cơ sở KCB đó.
 • Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH phải được cấp phù hợp trong phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB đó và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH phải được cung cấp đúng với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y Tế.

Nội dung cấp giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH

 • Một lần khám sẽ chỉ được cấp duy nhất một giấy khám nghỉ ốm hưởng BHXH.
 • Một giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH chỉ được cấp tối đa cho thời gian nghỉ trong 30 ngày.
 • Trường hợp người lao động cần nghỉ dưỡng bệnh dài hơn 30 ngày. Khi sắp hết hoặc hết hạn thời gian nghỉ được ghi trên giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH đã cấp thì người lao động cần phải tiến hành tái khám để Cơ sở KCB xem xét quyết định.
 • Nếu trường hợp người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm chế độ hưởng BHXH tại các cơ sở KCB khác nhau thì chỉ được sử dụng giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Con dấu trên giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH

 • Con dấu trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là mẫu con dấu pháp nhân của cơ sở KCB đã được đăng ký với cơ quan BHXH. Và mẫu dấu này không theo khuôn khổ có thể tròn, vuông, hình đa giác, đa hình dạng.
 • Tuy nhiên. Đơn vị và người lao động cần lưu ý các mẫu dấu của các chuyên khoa trong cơ sở KCB không phải là mẫu dấu pháp nhân của cơ sở KCB và không đủ điều kiện xác nhận hợp lệ cho giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Những nguyên tắc cấp giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH

giấy khám bệnh nghỉ ốm

 Đối tượng được hưởng chế độ ốm đau

Theo quy định tại Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ là người:

– Làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân, quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;

– Người quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Người lao động cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể, người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau có xác nhận của cơ sở khám. Chữa bệnh có thẩm quyền.

Nguyên tắc cấp giấy nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 20. Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y Tế; quy định chi tiết nguyên tắc cấp giấy xin phép nghỉ ốm; hay còn gọi là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau.

Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu:

– Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này; được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

– Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh. Chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh. Và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y Tế.

Xin giấy khám bệnh nghỉ ốm hưởng BHXH ở đâu?

giấy khám bệnh nghỉ ốm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT. Giấy nghỉ ốm hợp lệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.
 • Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh. Chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y Tế.

Dịch vụ làm giấy khám bệnh nghỉ ốm đơn giản, nhanh chóng

Bạn có nhu cầu làm giấy khám bệnh nghỉ ốm lấy ngay. Hãy liên hệ ngay giaykhamsuckhoe.com qua Hotline/Zalo 0985 969 305 để được hỗ trợ kịp thời nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *